REKLAMACJA / ZWROT / SERWIS

REKLAMACJA / ZWROT / SERWIS

       I.         REKLAMACJA – procedura z tytułu gwarancji lub rękojmi

1)     Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej następuje z momentem otrzymania przez firmę MEDKONSULTING informacji od Klienta dotyczących zgłoszenia wady urządzenia oraz dostarczenia przez Klienta wadliwego towaru do siedziby firmy MEDKONSULTING.

2)     Do paczki należy dołączyć potwierdzenie zakupu (faktura lub paragon)/kartę gwarancyjną

3)     Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

- Nazwę/Model/Typ analizatora:
- Datę zakupu:
- Numer seryjny urządzenia:
- Szczegółowy opis usterki: z informacjami kiedy i w jaki sposób pojawia się problem,
- Dane kontaktowe Klienta (telefon, email, adres do odesłania)

4)     Klient, musi dostarczyć urządzenie za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście do siedziby firmy na koszt własny. Klient jest również odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie urządzenia w trakcie transportu – urządzenie należy dostarczyć w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami zawartymi w zestawie. Klient może dostarczyć urządzenie w opakowaniu zastępczym, jednak musi być odpowiednio zabezpieczone i chronić przesyłkę w transporcie.  

5)     Należy dostarczyć wszystkie oryginalne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia tj. zasilacze, kable, przelotki, płytki, nóżki itp. Które mogą wpływać na funkcjonowanie urządzenia.

6)     Po otrzymaniu przesyłki przez MEDKONSULTING, zgłoszona usterka podlega weryfikacji, czy nie wystąpiła na skutek nieprawidłowego użytkowania, przechowywania, konserwacji lub uszkodzeń mechanicznych.

7)     Czas rozpatrywania reklamacji:

- standardowy czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni od momentu dostarczenia zgłoszenia i urządzenia do siedziby MEDKONSULTING

- z przyczyn niezależnych od MEDKONSULTING, czas może wynosić powyżej 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części lub konieczności skorzystania z serwisu Europejskiego. Czas może wynosić do 28 dni roboczych lub więcej. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o długości czasu trwania naprawy.

8)     Informujemy, że naprawy sprzętu mogą wiązać się z utratą zapisanych w pamięci danych (np. profili w pamięci analizatorów) lub innych zapisanych w urządzeniu.

9)     Adres do przesłania paczki:
Medkonsulting Tanita Polska
ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21
61-407 Poznań
kontakt@medkonsulting.pl
tel. 518375475
Z dopiskiem :GWARANCJA

10)   W przypadku reklamacji produktów zakupionych w innych sklepach internetowych lub stacjonarnych niż www.tanitapolska.pl należy w kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. Serwisowi podlegają produkty tylko i wyłącznie pochodzące z autoryzowanej polskiej dystrybucji oraz tylko i wyłącznie modele urządzeń dostępnych w polskiej dystrybucji. Modele dostępne na rynkach zagranicznych, nie podlegają naszym naprawą serwisowym oraz gwarancyjnym. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt ze sprzedawcą lub serwisem. 

 

      II.         ZWROT - zwrot towaru przez Konsumenta  z tytułu odstąpienia od umowy zawartej na odległość – informacje ; Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) . Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik Regulaminu Sklepu: www.tanitapolska.pl

1)     Zwrot z tytułu odstąpienia umowy zawartej na odległość, jest możliwe tylko i wyłącznie dla Konsumentów.

2)     Zwrot możliwy jest tylko i wyłącznie dla umów zawartych na odległość

3)     By wykonać zwrot, należy w terminie do 14 dni od otrzymania paczki, wypełnić i dostarczyć do firmy Medkonsulting na piśmie formularz odstąpienia od umowy.

4)     Od momentu wysłania pisemnego odstąpienia od umowy, do Klienta należy by w przeciągu 14 dni dostarczyć do siedziby firmy zakupione urządzenie na swój własny koszt.

5)     Urządzenie musi zostać odesłane w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi zawartymi w zestawie elementami. Kupujący musi dostarczyć analizator w odpowiednio zabezpieczonej przesyłce (lub osobiście na adres siedziby firmy), zapewniając bezpieczny transport oraz brak uszkodzenia w transporcie. Kupujący dotacza urządzenia na własny koszt.

6)     Należy dołączyć wszelką dokumentację dołączoną do urządzenia razem z potwierdzeniem zakupu (paragon) oraz kartą gwarancyjną i pisemnym, podpisanym odstąpieniem od umowy.

7)     Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

-  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (tj.np. instalacja urządzenia w siedzibie klienta)

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (tj. np. indywidualny nadruk)

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym , jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Brak możliwości zwrotu:

- Oprogramowania sprzedawanego na płytach CD, które posiada swój indywidualny numer seryjny i numer licencji

- Oprogramowania sprzedawanego na nośnikach pendrive, które posiada swój indywidualny numer seryjny i numer licencji

- Wersji cyfrowych oprogramowania, które posiada swój indywidualny numer seryjny i numer licencji.

9)     Adres do przesłania paczki:
Medkonsulting Tanita Polska
ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21
61-407 Poznań
kontakt@medkonsulting.pl
tel. 518375475
Z dopiskiem :ZWROT

 

    III.         SERWIS – naprawy pogwarancyjne i serwis profesjonalnych analizatorów składu ciała TANITA

1)     MEDKONSULTING pełni również rolę wyłączonego, autoryzowanego serwisu urządzeń TANITA w Polsce. Zajmujemy się naprawą pogwarancyjną i serwisem profesjonalnych analizatorów składu ciała.

2)     W przypadku zgłoszenia usterki, należy skontaktować się z nami e-mail: serwis@medkonsulting.pl lub telefonicznie: 518375475 podając informację dotyczące:

- Model analizatora

- Rodzaj usterki

3)     Klient serwisu, musi dostarczyć urządzenie do MODEKONSULTING na własny koszt, w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu, które zapewni bezpieczny transport i brak uszkodzeń w przesyłce.

4)     W celu weryfikacji, należy pamiętać by dołączyć wszystkie niezbędne akcesoria tj. kable zasilające, kable do połączenia, itp. mogące mieć wpływ na działanie urządzenia, w celu sprawdzeni przez serwis poprawności działania.

5)     Czas naprawy zależny jest od rodzaju usterki, zapotrzebowania na części i podawany jest kupującemu po otrzymaniu przez nasz serwis urządzenia i wykonaniu wstępnej diagnozy. Po wstępnej diagnozie również podawane są koszty naprawy do akceptacji przez kupującego

6)     Informujemy, że naprawy sprzętu mogą wiązać się z utratą zapisanych w pamięci danych (np. profili w pamięci analizatorów)

7)     Klient, który zaakceptował wycenę,  ma obowiązek opłacić i odebrać naprawiony produkt w przeciągu 14 dniu od informacji dotyczącej zakończenia procedury serwisu. W innym przypadku zostanie naliczona opłata za dodatkowe przechowywanie w wysokości 200 zł miesięcznie (proporcjonalnie do ilości dni braku odbioru naprawionego towaru)

8)     Adres przesłania paczki:
Medkonsulting Tanita Polska
ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21
61-407 Poznań
kontakt@medkonsulting.pl
tel. 518375475
Z dopiskiem :SERWIS

Serwisowi podlegają produkty tylko i wyłącznie pochodzące z autoryzowanej polskiej dystrybucji oraz tylko i wyłącznie modele urządzeń dostępnych w polskiej dystrybucji. Modele dostępne na rynkach zagranicznych, nie podlegają naszym naprawą serwisowym oraz gwarancyjnym. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt ze sprzedawcą lub serwisem.