Polityka prywatności

Prywatność i bezpieczeństwo - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób związanych z przetwarzaniem danych osobowych, informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Medkonsulting, w której skład wchodzą:

- Medkonsulting Tanita Polska Sara Wylegalska, z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21; 61-407 Poznań NIP: 7792339030 REGON: 301200720

- Medkonsulting BIS Marta Wylegalska, z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 23; 61-407 Poznań NIP:7792377125 REGON: 302813583

- Medkonsulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SP. K, z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 23; 61-407 Poznań NIP: 7831729339 REGON: 36213935800000

2) inspektorem ochrony danych w Grupa Medkonsulting jest Pani Sara Wylegalska, adres e-mail: sara.wylegalska@medkonsulting.pl

3) Dane osobowe Użytkownika i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4) Administrator danych postępuje ze szczególną ostrożnością i dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych klientów i użytkowników Grupy Medkonsulting. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników i Klientów, ponieważ jest to niezbędne w procesie realizacji zamówienia, przesłania w odpowiedzi oferty handlowej oraz kontaktu, w tym do:

a) w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Pana/Pani zainteresowania naszą ofertą  (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Pana/Panią umowy sprzedaży z Administratorem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), 

c) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

e) w celu obsługi zgłoszeń, zapytań ofertowych, zapytań e-mail oraz zapytań o wycenę naszych produktów które, które kierowane są przez dostępne na naszej stronie formularze kontaktowe

f) w celu kontaktu telefonicznego lub e-mail z klientem lub użytkownikiem przy wdrażaniu urządzeń w działalności, pomocy w rozwiązywaniu problemu. 

5) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, w jakich zostały pierwotnie zebrane. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt 4 powyżej.

6)  Zakres zbieranych danych to dane zwykłe: imię i nazwisko, firma, siedziba, adres do korespondencji, numer telefonu stacjonarnego/ komórkowego, numer REGON, NIP, adres poczty elektronicznej.

7) Dane osobowe użytkowników i klientów zbierane są poprzez stronę internetową oraz formularz kontaktowy. Sposób zbierania danych osobowych na stronie internetowej:

- dobrowolne podanie danych osobowych przez klientów podczas procesu rejestracji konta

- podanie danych poprzez dokonywanie zakupu

- wypełnienie formularza kontaktowego

- zebranie danych za pośrednictwem plików cookies umieszczanych na urządzeniu Użytkownika lub Klienta, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies.

- zapisanie się do newslettera

8) Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta za pośrednictwem formularzy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

9) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy tj. usługi prawne, usługi księgowe, operatorom pocztowym i kurierom

c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

10) Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz mogą być przetwarzane do 30 lat lub do czasu wycofania przez Państwa zgody, z wyłączeniem sytuacji kiedy muszą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązujące przepisy prawne (potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych).

11) W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

- dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

- żądania sprostowania danych osobowych,

- żądania usunięcia danych osobowych,

- żądania ograniczenia przetwarzania osobowych,

- przenoszenia danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu względem wobec przetwarzania danych osobowych.

12) Pana/Pani dane nie będą profilowane.

13). Pana/Pani dane nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

14) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

15) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.