O firmie

LIDER NA ŚWIECIE i W POLSCE

Japońska korporacja TANITA to światowy lider w dziedzinie produkcji precyzyjnych wag i analizatorów składu ciała, które umożliwiają otrzymanie parametrów takich jak: zawartość tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, wody w organizmie, oraz wielu innych.

Firma w swojej ofercie posiada analizator składu ciała przeznaczone do użytku profesjonalnego oraz domowego. Głównym celem TANITA jest by umożliwić w jak największym stopniu dostępność kontrolowania składu ciała, a co za tym idzie, utrzymania zdrowej kondycji i dobrego samopoczucia jak najdłużej.


70 lat firmy TANITA

Firma powstała w 1944 roku w Tokio (Japonia), początkowo zajmując się produkcją drobnej elektroniki oraz wag kuchennych. W roku 1992 jako pierwszy producent na świecie, wprowadził integrację wagi z analizatorem tkanki tłuszczowej w pozycji stojącej na rynek profesjonalny, natomiast dwa lata później z wykorzystaniem tej samej technologii BIA stworzony został analizator do użytku domowego.

Firma nieustannie poszerza swoją obecność na rynku światowym, aktualna sprzedaż analizatorów, zarówno profesjonalnych jak i konsumenckich, TANITA na świecie wynosi ponad 28 milionów. Sukces TANITA spowodowany jest wykorzystaniem zaawansowanej i innowacyjnej technologii BIA, która dzięki stworzeniu niepowtarzalnych wzorów umożliwia wykonywanie najdokładniejszych i powtarzalnych analiz składu ciała. Innowacyjna technologia gwarantuje dokładność i trwałość produktów, co jest jednym z powodów dla których TANITA wzbudza tak duże zaufanie wśród profesjonalistów na całym świecie. Pionierskie prace i badania naukowe prowadzone przez profesjonalnych naukowców z TANITA centrum R&D w Japonii, oraz w najbardziej uznanych instytutach medycznych zajmujących się profilaktyką zapobiegania otyłości, przyczyniły się do stworzenia zupełnie nowej kategorii produktów zarówno profesjonalnych jak i konsumenckich, które na trwale zmieniły znaczenie sposobu pomiaru masy ciała i tkanki tłuszczowej. Specjalistyczne laboratorium badawcze położone w Tokio zajmuje się badaniami relacji pomiędzy masą ciała człowieka, a doskonałą kondycja fizyczną, między masą ciała, a idealnym samopoczuciem, między masą ciała, a długowiecznością .

Tanita również gwarantuje wysokie standardy produkcyjne. Jest beneficjentem różnego rodzaju certyfikatów zarządzania jakością, m.in. ISO 9001, JIS (ang. Japanese Industrial Standards - Japońskie Stowarzyszenie Standardów Przemysłowych), CE (Unijna Deklaracja Zgodności), normy NAWI, FDA i Good Housekeeping Seal.

Posiada członkostwo w Japońskim Stowarzyszeniu Jakości (JQA – Japanese Quality Assosiation), w Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration) oraz współpracuje z amerykańskim magazynem zdrowia Good Housekeeping. Profesjonalne urządzenia TANITA posiadają również certyfikat MDD, który umożliwia przeprowadzanie badań naukowych oraz wykorzystanie analizatorów w medycynie.

brand number one

Firma MEDKONSULTIG jako autoryzowany i jedyny przedstawiciel TANITA w Polsce ma w swojej ofercie analizatory składu ciała produkcji japońskiej firmy TANITA. Z całą pewnością można powiedzieć, że w chwili obecnej te analizatory to najbardziej zaawansowane i najlepiej udokumentowane w światowej literaturze naukowej urządzenia wykorzystujące do pomiaru tkanki tłuszczowej technologię BIA, opartą na mierzeniu rezystancji i reaktancji ciała człowieka.

Metoda BIA (analizy bioimpedancji elektrycznej) pozwala otrzymać bardzo precyzyjne wyniki tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, minerałów kostnych, całkowitej ilości wody w organizmie, a w przypadku najbardziej zaawansowanych urządzeń jesteśmy w stanie zmierzyć ilość wody wewnątrzkomórkowej i pozakomórkowej u badanej osoby.

Najbardziej zaawansowane modele produkowane przez korporację TANITA wykonują pomiar za pomocą 8 elektrod co pozwala na otrzymanie wartości dla tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej poszczególnych kończyn oraz korpusu - osobno dla lewej ręki, prawej, lewej nogi, prawej i tułowia. Segmentowy pomiar tkanki tłuszczowej i mięśniowej jest niezwykle istotny przy rehabilitacji oraz przy ustalaniu indywidualnego programu diety, modyfikowaniu lub projektowaniu programów dietetycznych, gdy spodziewamy się, że przyrost/utrata tkanek będzie niesymetryczna, np. przy nadmiernym wzroście tkanki wisceralnej u osób chorych.

Również segmentowa analiza komponentów masy ciała jest konieczna przy projektowaniu ćwiczeń w procesie rehabilitacji u rekonwalescentów lub dla osób chcących poprawić niektóre partie swego ciała albo uzyskać specyficzny przyrost samej masy mięśniowej np. u sportowców.

Prezentacja wskaźników jak np. BMR (tzw. wskaźnik podstawowej przemiany materii) oraz takich jak "physique rating", ECW/TWB, Wiek Metaboliczny, pozwala na wszechstronną analizę komponentów masy ciała .