Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TANITA POLSKA

Informacje o firmie: Sklep Internetowy TANITA działający pod adresem www.tanitapolska.pl jest platformą prowadzoną przez:   MEDKONSULTING Tanita Polska Sara Wylegalska  61-407 Poznań ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21

I. DEFINICJE

1. Sklep Internetowy TANITA – platforma sprzedażowa działająca pod adresem www.tanitapolska.pl, zajmująca się sprzedażą produków znajdujących się w aktualnej ofercie za pośrednictwem Internetu;

2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego TANITA, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

4. Koszyk – element Sklepu Internetowego TANITA, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego TANITA, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym TANITA, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Wymagania techniczne niezbędne  do  korzystania ze Sklepu Internetowego TANITA: 
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego TANITA do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego TANITA jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez zgody administratora sklepu.

III. KATEGORIE I OFEROWAE PRODUKTY 

1. MEDKONSULTING TANITA POLSKA jest wyłącznym autoryzowanym przedstawicielem w Polsce japońskiego producenta wag i analizatorów składu ciała TANITA. Wagi i analizatory składu ciała służą do pomiaru komponentów składu ciała i  masy ciała człowieka. Za ich pomocą możliwe jest ustalenie zawartości tkanki tłuszczowej, wody , mięśni w organizmie człowieka oraz innych parametrów. Przed używaniem produktów, należy dokładnie przeczytać dołączoną do urządzenia instrukcję obsługi dotyczącą sposobu użytkowania, środków bezpieczeństwa itp.

2. Kategorie oferowanych produktów:
- Profesjonalne Analizatory Składu Ciała – urządzenia przeznaczone do użytku profesjonalnego
- Konsumenckie Analizatory Składu Ciała – urządzenia przeznaczone do użytku domowego
- Akcesoria – akcesoria uzupełniające do profesjonalnych oraz domowych modeli Analizatorów Składu Ciała posiadanych w ofercie sklepu internetowego. 

3. Wszelkie informacje, które dotyczą  towarów (tj. karty informacyjne, foldery, strony produktów, broszury, materiały reklamowe oraz informacyjne) zawarte na stronie www.tanitapolska.pl , nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

IV. CENY

1.Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym TANITA są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT

2. Dostępne kategorie cenowe w sklepie www.tanitapolska.pl:
- Cena regularna – cena produktu w regularnej cenie
- Cena promocyjna – dotyczy produktów objętych aktualną ofertą promocyjną
- Zapytaj o cenę – w przypadku urządzeń profesjonalnych, dostępnych w różnych wariantach, dostępnych na indywidualne zamówienie lub uzależnionych cenowo od aktualnego w dniu składania zamówienia kursu walutowego, należy wysłać formularz kontaktowy z prośbą o wycenę.

3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4.Sklep Internetowy TANITA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego TANITA wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego TANITA POLSKA bądź wprowadzania w nich zmian. Cena oferowanych produktów może ulec zmianie z różnych przyczyn. Zmiany te zostaną wprowadzone niezwłocznie w podstronach produktów.

5.Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim punkcie, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny czy warunków akcji promocyjnych.

V. ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.tanitapolska.pl umożliwia Klientowi:
- składanie zamówień towarów aktualnie dostępnych w ofercie sklepu internetowego www.tanitapolska.pl
- otrzymanie aktualniej ofert cenowej produktów dostępnych w ciągłej sprzedaży sklepu internetowego www.tanitapolska.pl
- zawieranie umów sprzedaży na odległość
- uzyskanie informacji na temat oferowanych w sklepie produktów
- bezpośredni kontakt ze Sprzedającym w celu uzyskania wyceny lub informacji na temat oferowanych produktów

2. Składanie zamówień w sklepie internetowym odbywa się poprzez stronę sklepu internetowego MEDKONSULTING: www.tanitapolska.pl

3. Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania. Realizacja zamówienia jest wykonywana w najszybszym możliwym terminie i w przypadku dostępności wszystkich produktów na magazynie wynosi 48 godzin (2 dni robocze) - informacje na temat czasu dostawy znajdują się w zakładce DOSTAWA.

5.Niektóre profesjonalne wagi i analizatory ze względu na bardzo wysoką dokładność pomiaru tkanki tłuszczowej (50 gramów) muszą być specjalnie skalibrowane z uwzględnieniem współrzędnych geograficznych miejsca w którym waga Tanita będzie używana. W związku z tym czas dostawy może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany.

4. Złożenie przez Klienta zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia przez sklep TANITAPOLSKA.PL. Moment przyjęcia zamówienia następuje po wyborze sposobu wysyłki oraz formy płatności i zaakceptowaniu REGULAMINU.

XIII. DANE OSOBOWE

1.Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu Internetowego TANITA są przetwarzane przez MEDKONSULTING Sara Wylegalska, 61-407 Poznań ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21

3. W celu dokonanie zakupu lub zarejestrowania się na sklepie TANITA POLSKA zostaniecie Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych. Klient podaje swoje dane osobowe w sposób dobrowolny, odmowa ich podania może wpłynąć na brak możliwości realizacji zamówienia w kompleksowy sposób.

  • Pełne dane są konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta) w sklepie - niezbędne w celu realizacji zamówień.
  • Pełne dane osobowe będą Państwo musieli podać w przypadku składania zamówienia w sklepie TANITA POLSKA (o ile wcześniej nie posiadaliście Państwo własnego konta, jeśli takie już macie Państwo już u nas założone to dane do zamówienia zostaną pobrane z tego konta) - będą one niezbędne w celu jego realizacji

Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożność dokończenie procesu rejestracji, składania zamówienia lub dokonania płatności. Prosimy pamiętać iż zawsze macie Państwo prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy. Udostępnione przez Państwa dane osobowe w żaden sposób nie są przekazywane ani sprzedawane osobom lub firmom trzecim.

2.Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez TANITA POLSKA

3.Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

VI. REJESTRACJA KONTA KLIENTA W PANELU SKLEPU INTERNETOWEGO

W celu rejestracji Konta w Sklepie Internetowym TANITA  konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło oraz inne niezbędne dane oznaczone (*). Obowiązkowe jest również zaakceptowanie regulaminu Sklepu Internetowego TANITAPOLSKA.PL oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień Klienta.

V. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie na wybrany przez siebie produkt składa się  poprzez dodanie go do Koszyka i wypełnienie dostępnego po wejściu na Koszyk formularza.  Formularz zawiera między innymi  dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, możliwość wyboru formy potwierdzenia zakupu (paragon lub faktura VAT), podanie danych do faktury VAT ( jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia), telefon kontaktowy. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient ma możliwość podania danych kontaktowych dla kuriera (tj. swój numer telefonu do kontaktu)

2. Złożenie zamówienia przez Klienta następuję poprzez wybranie opcji: "zamawiam z obowiązkiem zapłaty" oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu oraz akceptację REGULAMINU, POLITYKI PRYWATNOŚCI, WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY. Klient potwierdza zapoznanie się z wyżej wymienionymi informacjami poprzez zaznaczenia odpowiedniego okienka w miejscu akceptacji składania zamówienia.

3.Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji stanowiąca potwierdzenie zawarcia umowy. W przypadku chwilowego braku któregoś z zamawianych przez Klienta produktów, obsługa sklepu www.tanitapolska.pl niezwłocznie skontaktuje się z klientem w celu poinformowania o wydłużonym czasie realizacji lub braku możliwości realizacji zamówienia.  

5. Wysyłka zamówień odbywa się w dni robocze o godzinie 14:00 i realizowane są zamówienia złożone do godziny 13:30 danego dnia lub dni poprzednich. Z przyczyn niezależnych od MEDKONSUTING wysyłka może zostać opóźniona. Więcej informacji dotyczących wyboru przewoźników oraz dostawy znajduje się w zakładce DOSTAWA

7. Faktura VAT lub paragon (w zależności od wyboru klienta) w wersji oryginalnej dołączone są do paczki tak jak i pozostałe dokumenty. Wszystkie dokumenty znajdują się w kartonie urządzenia lub paczce.

6. Po opuszczeniu przez zamówienie naszego magazynu, transport i doręczenie w miejsce docelowe odpowiedzialna jest firma kurierska DHL lub POCZTA POLSKA. Status przesyłki można śledzić na stronie spedytora, wykorzystując otrzymany numer listu przewozowego.

5.Stan realizacji zamówienia można sprawdzić logując się do swojego konta w Sklepie Internetowym Tanita. Wszystkie informacje na temat przebiegu zamówienia lub rezerwacji są także wysyłane na adres e-mail podany przy rejestracji w Sklepie Internetowym TANITA POLSKA. Status zamówienia można sprawdzić również kontaktując się bezpośrednio z obsługą sklepu przez e-mail: tanita@medkonsulting.pl, telefon: 618685842 lub formularz kontaktowy (w zakładce KONTAKT).

5. Przykładamy wszelkich starań by a bieżąco aktualizować stany magazynowe oferowanych produktów i utrzymać pełną dostępność wszystkich sprzedawanych przez nas urządzeń. W przypadku braku dostępności któregoś z produktów na naszym magazynie, Obsługa Sklepu niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu anulowania zamówienia lub ustalenia innego terminu realizacji zamówienia. 

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, gdy produkt został wycofany przez producenta lub z innych przyczyn niezależnych od MEDKONSULTING TANITA POLSKA zamówienie zostanie anulowane po uprzednim kontakcie z Klientem.

VII. PŁATNOŚCI

1.Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
a) W formie przedpłaty na konto bankowe Sklepu Internetowego TANITAPOLSKA.PL – tj. przed wydaniem towaru klientowi:
- przelewem na rachunek bankowy firmy MEDKONSULTING TANITA POLSKA na jeden z trzech numerów kont bankowych (w zależności od indywidualnych preferencji Klienta):
BZWBK: 29 1090 1476 0000 0001 1594 8041
PKO BP : 23 1440 1130 0000 0000 1079 0522
mBank: 66 1140 2004 0000 3202 6390 6395
Dane odbiorcy płatności:
MEDKONSULTING Tanita Polska Sara Wylegalska  
ul.Jana Ludygi-Laskowskiego 21
61-407 Poznań
W tytule płatności należy wpisać model analizatora, numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej (jeśli jest inne niż dane posiadacza rachunku bankowego).

- Wykorzystując szybkie płatności internetowe PAYU 

b) W momencie odbioru towaru:
- Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt
- Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika i wyboru formy płatności za pobraniem.

2. Sposób płatności wybierany jest przez Klienta w momencie składania zamówienia w Koszyku

VIII. DOSTAWA

1. Wszystkie zamówienia realizowane przez Sklep Internetowy WWW.TANITAPOLSKA.PL dostarczane są do Klienta za pomocą jednego z oferowanych sposobów, wybranych przez Klienta w procedurze Składania Zamówienia tj:
- Kurier DHL
- Poczta Polska

2. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru na miejscu w siedzibie firmy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki, przygotowanie paczki przez magazyn)
b) czas dostawy ( zależny od wybranego przez klienta sposobu dostarczenia) – czas dostawy jest niezależny od firmy MEDKONSULTING TANITA POLSKA i należy kontaktować się bezpośrednio z wybranym w formie wysyłki przewoźnikiem.

3. Przy każdym produkcie oferowanym przez Sklep Internetowy znajduje się informacja dotycząca czasu wysyłki, pod statusem dostępności produktu. Czas orientacyjne określa termin przygotowania zamówienia i przekazania przewoźnikowi. 

3.Przesyłki kurierskie są wysyłane do godziny 14:00 w danym dniu roboczym. Przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej są nadawane do  godziny 13:30 danego dnia roboczego. Wszystkie zamówienia opłacone do godziny 14:00,  w przypadku dostępności wszystkich produktów na magazynie, wysyłane są tego samego dnia. Jest to orientacyjny czas, który może ulec zmianie.

4.Po wysyłce towaru Klient otrzymuje  numer listu przewozowego na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

5. Z przyczyn niezależnych od MEDKONSULTING, a leżących po stronie przewoźnika (firma kurierska DHL, maksymalna możliwa kwota pobrania (do zapłaty gotówką u kuriera w momencie doręczenia) wynosi 6000 PLN brutto. W przypadku gdy całkowita kwota zamówienia przewyższa kwotę 6000 PLN brutto, należy skontaktować się bezpośrednio z Obsługą Sklepu www.tanitapolska.pl w celu ustalenia indywidualnych warunków płatności różnicy w kwotach.

5.W przypadku zamówień niestandardowych lub indywidulanych, czas dostawy również może ulec zmianie. Więcej informacji dotyczących zamówień lub wydłużonego czasu realizacji zmówienia w podpunkcie „ZAMÓWIENIA” lub „PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ”

 

6. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan paczki, opakowania i jego zawartość w OBECNOŚCI KURIERA!  W przypadku stwierdzenia ewentualnych ubytków lub/i u szkodzeń (uszkodzenie warstwy ochronnej paczki, kartonu/folii, naruszenie struktury paczki) klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności

Przewoźnika – SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU SZKODY. Procedura reklamacyjna paczki w transporcie rozpoczynana jest przez Klienta w momencie SPORZĄDZENIA PRODOTKOŁU SZKODY i poinformowania kuriera w momencie doręczenia paczki.  W przypadku braku sporządzenia protokołu, klient odbiera stan paczki bez żadnych zastrzeżeń.

 

6. Koszty dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzależnione są od cennika wysyłki firmy kurierskiej. W celu uzyskania wyceny, prosimy o indywidualny kontakt wraz z podaniem docelowego kraju doręczenia paczki. Koszty dostawy uzależnione są od cen oferowanych przez przewoźników. W przypadku indywidualnych wymagań, odpowiedniego zabezpieczenia wysyłki oraz indywidyualnego sposobu przygotowania do w transportu dodatkowo doliczane są koszty pakowania. By uzyskać więcej szczegółów, prosimy o bezpośredni kontakt z Obsługą Sklepu.

IX. BEZPŁATNA DOSTAWA

1. Dla osób lub firm , które dokonają zakupu jednorazowo na kwotę co najmniej 300 PLN, sklep Internetowy TANITA oferuje bezpłatną dostawę firmą kurierską DHL.

2. Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku chęci złożenia zamówienia z innego kraju, nie obowiązuje bezpłatna wysyłka, a koszty wysyłki zgodne są z kosztami firmy kurierskiej DHL lub Poczty Polskiej. W celu sprawdzenia wysokości kosztów dostawy, prosimy o kontakt z Obsługą Sklepu. Informacje dotyczące wysyłki zagranicznej znajdują się również w podpunkcie 10 punktu DOSTAWA

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMRNTA

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) . Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta ( do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem).

3. Bieg wyżej podanego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie:
-  dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony:
- od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
Dla pozostałych umów:
- od dnia zawarcia umowy.

2.Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.

3. W celu poprawnej identyfikacji zamówienia, klient powinien podać numer identyfikacyjny zamówienia nadany przez Sklep Internetowy lub Obsługę Sklepu Internetowego.

3. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Sklep MEDKONSULTING nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki

5. Urządzenie musi zostać odesłane w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi zawartymi w zestawie elementami. Kupujący musi dostarczyć analizator w odpowiednio zabezpieczonej przesyłce (lub osobiście na adres siedziby firmy), zapewniając bezpieczny transport oraz brak uszkodzenia w transporcie. Kupujący dotacza urządzenia na własny koszt.

6. Należy dołączyć wszelką dokumentację dołączoną do urządzenia razem z potwierdzeniem zakupu (paragon) oraz kartą gwarancyjną i pisemnym, podpisanym odstąpieniem od umowy.

4. Jeżeli konsument korzysta z  prawa odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

4.W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep Internetowy TANITA zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego urządzenia.

5.Sklep Internetowy TANITA zwraca także konsumentowi koszty dostawy o ile konsument wybrał najtańszy zwykły sposób zamówionych towarów. 

6.Zgodnie z obowiązującym prawem, Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub n a odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłączeni połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym , jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

7. Zgodnie z powyższym punktem regulaminu dot. prawa odstąpienia od umowy, brak możliwości zwrotu występuje w przypadku:
- Oprogramowania GMON Consumer, GMON FIT3, GMON PRO sprzedawanego na płytach CD, które posiada swój indywidualny numer seryjny i numer licencji
- Oprogramowania GMON, GMON FIT3, GMON PRO, GMON Consumer sprzedawanego na nośnikach pendrive, które posiada swój indywidualny numer seryjny i numer licencji
- Wersji cyfrowych oprogramowania GMON, GMON FIT3, GMON PRO, GMON Consumer, które posiada swój indywidualny numer seryjny i numer licencji.

8. Adres do przesłania paczki:
Medkonsulting Tanita Polska
ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21
61-407 Poznań
kontakt@medkonsulting.pl
tel. 518375475
Z dopiskiem :ZWROT

 

XI. GWARANCJA

1. Zawarte w tym rozdziale postanowienia mają zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą MEDKONSULTING TANITA POLSKA ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21 61-407 Poznań, a Klientami.

3.MEDKONSULTING TANITA POLSKA udziela Klientowi gwarancji na poprawne działanie oferowanych urządzeń na okres wyszczególniony w dokumencie sprzedaży (faktura) lub karcie gwarancyjnej (w przypadku zakupu na paragon). Okres gwarancji wskazany jest również w indywidualnych kartach produktów.

4. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży towaru i obowiązuje tylko na terenie Polski

5. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu – wymiana produktu na nowy

6. Uprawnienia Klienta (Nabywcy) z tytułu gwarancji wygasają automatycznie gdy:
- upłynie okres gwarancji;
- w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż MEDKONSULTING TANITA POLSKA;
- w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami MEDKONSULTING TANITA POLSKA  i producenta towaru;
- w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami producenta towaru;
- w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej;
- w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon).

2.Towar dostarczany do reklamacji powinien być dostarczony do siedziby przedstawicielstwa TANITA w Polsce w oryginalnym opakowaniu i na koszt reklamującego. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

7. Gdy w procesie prowadzenia czynności dotyczących zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, MEDKONSULTING TANITA POLSKA. stwierdzi, zostały naruszone warunki udzielonej gwarancji, a towar lub któraś z jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, MEDKONSULTING niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez SERWIS MEDKONSULTING kosztów.

8. MEDKONSULTING TANITA POLSKA nie dostarcza Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacji

XI. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1)     Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej następuje z momentem otrzymania przez firmę MEDKONSULTING informacji od Klienta dotyczących zgłoszenia wady urządzenia oraz dostarczenia przez Klienta wadliwego towaru do siedziby firmy MEDKONSULTING.

2)     Do paczki należy dołączyć potwierdzenie zakupu (faktura lub paragon)/kartę gwarancyjną

3)     Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- Nazwę/Model/Typ analizatora:
- Datę zakupu:
- Numer seryjny urządzenia:
- Szczegółowy opis usterki: z informacjami kiedy i w jaki sposób pojawia się problem,
- Dane kontaktowe Klienta (telefon, email, adres do odesłania)

4)     Klient, musi dostarczyć urządzenie za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście do siedziby firmy na koszt własny. Klient jest również odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie urządzenia w trakcie transportu – urządzenie należy dostarczyć w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami zawartymi w zestawie. Klient może dostarczyć urządzenie w opakowaniu zastępczym, jednak musi być odpowiednio zabezpieczone i chronić przesyłkę w transporcie. 

5)     Należy dostarczyć wszystkie oryginalne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia tj. zasilacze, kable, przelotki, płytki, nóżki itp. Które mogą wpływać na funkcjonowanie urządzenia.

6)     Po otrzymaniu przesyłki przez MEDKONSULTING, zgłoszona usterka podlega weryfikacji, czy nie wystąpiła na skutek nieprawidłowego użytkowania, przechowywania, konserwacji lub uszkodzeń mechanicznych.

7)     Czas rozpatrywania reklamacji:
- standardowy czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni od momentu dostarczenia zgłoszenia i urządzenia do siedziby MEDKONSULTING
- z przyczyn niezależnych od MEDKONSULTING, czas może wynosić powyżej 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części lub konieczności skorzystania z serwisu Europejskiego. Czas może wynosić do 28 dni roboczych lub więcej. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o długości czasu trwania naprawy.

8)     Informujemy, że naprawy sprzętu mogą wiązać się z utratą zapisanych w pamięci danych (np. profili w pamięci analizatorów) lub innych zapisanych w urządzeniu.

9)     Adres do przesłania paczki:
Medkonsulting Tanita Polska
ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21
61-407 Poznań
kontakt@medkonsulting.pl
tel. 518375475
Z dopiskiem :GWARANCJA

10)   W przypadku reklamacji produktów zakupionych w innych sklepach internetowych lub stacjonarnych niż www.tanitapolska.pl należy w kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. Serwisowi podlegają produkty tylko i wyłącznie pochodzące z autoryzowanej polskiej dystrybucji oraz tylko i wyłącznie modele urządzeń dostępnych w polskiej dystrybucji. Modele dostępne na rynkach zagranicznych, nie podlegają naszym naprawą serwisowym oraz gwarancyjnym. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt ze sprzedawcą lub serwisem.

XI. SERWIS

1)     MEDKONSULTING pełni również rolę wyłączonego, autoryzowanego serwisu urządzeń TANITA w Polsce. Zajmujemy się naprawą pogwarancyjną i serwisem profesjonalnych analizatorów składu ciała.

2)     W przypadku zgłoszenia usterki, należy skontaktować się z nami e-mail: serwis@medkonsulting.pl lub telefonicznie: 518375475 podając informację dotyczące:

- Model analizatora
- Rodzaj usterki

3)     Klient serwisu, musi dostarczyć urządzenie do MODEKONSULTING na własny koszt, w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu, które zapewni bezpieczny transport i brak uszkodzeń w przesyłce.

4)     W celu weryfikacji, należy pamiętać by dołączyć wszystkie niezbędne akcesoria tj. kable zasilające, kable do połączenia, itp. mogące mieć wpływ na działanie urządzenia, w celu sprawdzeni przez serwis poprawności działania.

5)     Czas naprawy zależny jest od rodzaju usterki, zapotrzebowania na części i podawany jest kupującemu po otrzymaniu przez nasz serwis urządzenia i wykonaniu wstępnej diagnozy. Po wstępnej diagnozie również podawane są koszty naprawy do akceptacji przez kupującego

6)     Informujemy, że naprawy sprzętu mogą wiązać się z utratą zapisanych w pamięci danych (np. profili w pamięci analizatorów)

7)     Klient, który zaakceptował wycenę,  ma obowiązek opłacić i odebrać naprawiony produkt w przeciągu 14 dniu od informacji dotyczącej zakończenia procedury serwisu. W innym przypadku zostanie naliczona opłata za dodatkowe przechowywanie w wysokości 200 zł miesięcznie (proporcjonalnie do ilości dni braku odbioru naprawionego towaru)

8)     Adres przesłania paczki:
Medkonsulting Tanita Polska
ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21
61-407 Poznań
kontakt@medkonsulting.pl
tel. 518375475
Z dopiskiem :SERWIS

 

9) Serwisowi podlegają produkty tylko i wyłącznie pochodzące z autoryzowanej polskiej dystrybucji oraz tylko i wyłącznie modele urządzeń dostępnych w polskiej dystrybucji. Modele dostępne na rynkach zagranicznych, nie podlegają naszym naprawą serwisowym oraz gwarancyjnym. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt ze sprzedawcą lub serwisem. 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Obecność towaru w cenniku Sklepu Internetowego TANITA nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2.Sklep Internetowy TANITA nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3.Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym TANITA

4.Sklep Internetowy TANITA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują  od daty opublikowania ich na stronie www.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR POUCZENIA O ODSTĘPIENIU OD UMOWY:

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować:
MEDKONSULTING Tanita Polska Sara Wylegalska  61-407 Poznań ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21, e-mail: tanita@medkonsulting.pl tel/fax 618685842  swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK nr 2 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

DO: MEDKONSULTING Sara Wylegalska ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21

  61-407 Poznań

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  lub poza lokalem przedsiębiorstwa


Ja/My…………………………………niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu

od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1)…………………………………………………..

2)……………………………………………………

Numer zamówienia:…………………………………..

Data zawarcia umowy: ………………………………../data odbioru…………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta:……………………………………………………………………………….
Adres konsumenta…………………………………………………………………………………………..

Numer konta do zwrotu płatności:………………………………………………………………………….
                                                                                                         

Podpis konsumenta

 

PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się z informacjami na temat INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO, więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności 

Osoby korzystające ze stron naszego sklepu internetowego TANITA POLSKA, akceptują zasady polityki prywatności, i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Medkonsulting zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę Medkonsulting zgodnie z warunkami określonymi w w.w. Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Firma Medkonsulting zapewnia Państwu stałą możliwość przeglądania oraz poprawiania lub zmieniania swoich danych osobowych. – w tym celu wystarczy po zalogowaniu się skorzystać z panelu KONTO.

Mailing marketingowy

Nie wysyłamy wiadomości e-mailowych bez osobistej zgody osobom, które zarejestrowały swoje konta w naszym sklepie ani osobom które dokonują zakupu.

Ciasteczka (cookies)

Nasz sklep internetowy używa ciasteczek (plików cookies) do obsługi sesji klienckich w sklepie. Operacja ta sprowadza się jednak wyłącznie do identyfikacji sesji klienta, pliki cookies absolutnie nie przechowują żadnych danych, pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej sklep.